Template by:
Free Blog Templates

13 February 2010

Khutubah Jumaat di Perak ada yang diselewengkan?

Khutubah Jumaat di Mesjid Negeri memberi ingatan kepada Masyarakat mengenai bahaya dadah dan ia tiada jalan kompromi.

Begitupun, peliknya masih ada Mesjid di Perak yang tidak akur dengan teks khuitubah yang disediakan oleh Jabatan Agama Islam, sebaliknya menggambil kesempatan menghemtam Kerajaan.

Ceramah mengenai dadah yang disampaikan wakil dadah kebangsaan walaupun pendek, tetapi memberi kesedaran mengenai penyalahgunaan dadah yang merupakan musuh utama Negara.

Ustaz berkenaan menyeru Masyarakat bersatu dalam memeranggi wabak dadah yang mengancam dan menjadi masalah sosial remaja terjebak dengan kegiatan tidak bermoral.

Minggu ketiga bulan Februari ini adaah bulan kempen memeranggi dadah dan diharap ia bukan sahaja untuk membangkitkan lagi kesedaran di kalangan Masyarakat, tetapi juga mahukan penyertaan dan komitman rakyat secara total.

Kempen tersebut juga diharap akan mendapat komitmen dan kesedaran masyarakat untuk sama-sama memeranggi dadah habis-habisan bagi menjadikan Negara bersih daripada dadah.

Negara akan lebih stabil dan sejahtera serta aman jika masalah sosial berpucan daripada pengaruh dapat diatasi.

Ceramah di Mesjid dilihat sebagai satu pendekatan yang positif untuk menyedar dan menarik perhatian rakyat mengenai gejala tersebut yang semakin membimbangkan jika tidak diambil tindakan segera oleh semua pihak.

Kerajaan semata-mata tidak mampu untuk mengatasi masalah tersebut tanpa kerjasama dari masyarakat.

0 comments: