Template by:
Free Blog Templates

17 November 2015

Zakat

Kerajaan disarankan mwmberi sebahagian daripada peruntukan rm 30 billion untuk agro makanan kepada 278 pertubuhan peladang kawasan (PPK) bagi menggurangkan impot.

Sampai bila kita hendak bergantung kepada orang lain.

Demikian tegas pengerusi peetubuhan peladang negeri (PPN) Perak, Datuk Seri Dr Raja Ahmad Zainuddin Bin Raja Haji Omar ketika berucap di majlis penyampaian  zakat NAFAS kepada PPK Senggan Manong.

NAFAS menyumbang zakat rm 20,000 kepada PPK Manong.

Zakat direrima pengerusi PPK Manong, Haji Othman Abdullah.

16 November 2015

Peladang

Batu kurau, para petani dan peladang digesa berani meberokai teknoloji baharu bagi meningkatkan produktiviti mereka.

Tananan padi di thailand meningkat kepada 80 peratus kerana mereka mengguna kaedah baharu yang sudah ada di pasaran terbuka.

Demikian tegas pengerusi pertubuhan peladang negeri (PPN) Datuk Seri Dr Raja Ahmad Zainuddin Bin Raja Haji Omar di majlis penyampaian zakat di Batu Kurau petang tadi.
Seramai 400 orang ahli peladang kawasan batu kurau menetima zakat sumbangan pertubuhan peladanfg kebangsaan (nafas).

Kaeadah baharu ini wajar memandangkan kekuasan tanah semakin mengecil.