Template by:
Free Blog Templates

24 July 2014

Padi


Pertubuhan peladang negeri (PPN) Perak merancang membina dua buah kilang padi dengan kos rm 30 juta.

Kilang itu yang tiap-tiap sebuah bernilai rm 15 juta dirancang dibina di Bagan Serai dan Sugai Manik.

Demikian dinyatakan ahli lembaga pengarah PPN, Datuk Seri Dr Raja Ahmad Zainuddin Bin Raja Haji Omar ketika berucap di majlis penyampaian sumbang hari raya kepada seramai 150 ahli peladang kawasan Batu Kurau.
Pembinaan kilang padi itu sebagai memberi khidmat sokongan kepada pertubuhan peladang kawasan (PPK) yang mengusahakan bendang.

PPN juga merancang untuk mengambil alih operas loji benih milik jabatan pertanian di Titi Gantung.

Ia bertujuan menghasilkan benih padi yang terbaik.

Ia bagaimanapun, masih diperingkat kajian.

0 comments: